Nederlandse
Jachthondenvereniging

Door krachten te bundelen, kunnen we meer bewerkstelligen

WELKOM OP DE PAGINA VAN DE NJHV

Deze vereniging is opgericht om te kunnen dienen als paraplu voor trainingsgroepen die bij ons willen aansluiten en is nog volop in ontwikkeling. Dit om zo de africhting van jachthonden op correcte wijze te kunnen waarborgen. Vanuit de Jagervereniging is er namelijk gecommuniceerd dat er grote onderlinge verschillen in organisatie, financiering en verantwoordelijkheden zijn. De huidige praktijk is niet meer in lijn met de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden in de Jagersvereniging.

Trainingsgroepen zijn daarom verplicht zelfstandig zorg te dragen dat zij de financiële administratie op orde hebben. Hierbij is de noodzaak om een vereniging of stichting op te starten, om zo te voldoen aan de de wettelijke financiële eisen, die door belastingdienst zijn opgesteld. Indien elke trainingsgroep dit zelfstandig zal gaan doen, wat uiteraard kan, zullen veel kosten worden gemaakt. Terwijl het ook mogelijk is om als groep zelfstandig onder de Nederlandse Jachthonden Verenging (NJHV) te vallen en gebruik maken van de logistieke faciliteiten, maar ook als u al een vereniging hebt kunt u deze onder de paraplu van NJHV. Zodat we de krachten bundelen en meer kunnen bewerkstelligen.

Verder komen door samenwerking 
De aangesloten trainingsgroepen houden hun zelfstandigheid. Ze bepalen zelf hoe zij de trainingen en wedstrijden organiseren. Afhankelijk van de gekozen opties zal een samenwerkingovereenkomst met de Nederlandse Jachthonden Vereniging opgesteld worden, waar alle partijen zich aan zullen conformeren.


Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met het bestuur van de vereniging

BESTUUR

Krachten bundelen, samen sterk